Reklamacja

Wypełnij uważnie poniższy formularz.

Wpisz powód reklamacji i wszystkie niezbędne szczegóły mogące wpłynąć na jej rozpatrzenie.

Dozwolone formaty: .jpg, .jpeg, .png. Maksymalna waga 2 MB.


W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji i braku możliwości wymiany/naprawy produktu podaj nr rachunku, na który mamy dokonać zwrotu kosztów.